Autumn XC mountain bike video...photos.

Some photographs taken whilst filming an Autumn XC mountain bike video in some local woods.
Video soon...